OUR SUCCESS

To be the best. You must learn from the best.

พรชนก บุญชู (หมิง)


Now
CITY AIRWAYS
Then
Perfect Your Wings #37 (Nov'14)
Name
พรชนก บุญชู (หมิง/Ming)

City Airways Angel Jan'15
My Testimonial, thank you Ajarn Aum and Perfect Angels

      ความรู้สึกตอนที่ได้อีเมล์ครั้งแรกนะคะ จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะเชื่อเพราะว่าไม่รู้ว่าตกลงนี่ได้จริงๆแล้วรึเปล่า เพิ่งเรียนจบ Wings มา ก็ไม่คิดว่าจะติดเร็วขนาดนี้ 

ขอบคุณที่อาจารย์ให้โอกาสเข้ามาเรียนตั้งแต่คลาสแรกๆจนถึงทุกวันนี้ จนจบ Wings ก็ทุกอย่างที่อาจารย์สอนในคลาสก็เอาไปใช้ทั้งหมด คำตอบที่อาจารย์ช่วยขัดเกลา จนได้คำตอบที่สวยงามถูกใจกรรมการ ก็ขอบคุณอาจารย์อุ้มมากๆค่ะ  

by น้องหมิง พรชนก บุญชู