PERFECT PARTY

To be the best. You must learn from the best.

PERFECT PARTY


Congratulations!!! 3 Brand New Malaysia Airlines Angels September 2023

น้องพริ้ง, น้องเอย, น้องมายด์

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 7 Brand New Thai Airways Angels & Steward September 2023

น้องนัช, น้องปอ, น้องปูน, น้องมายด์, น้องหมูแฮม, น้องลูกหมู, น้องเค้ก

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 7 Brand New Singapore Airlines Angels September 2023

น้องเดียร์, น้องไนซ์, น้องปาล์ม, น้องปุ้ม, น้องเหมย, น้องไอซ์, น้องเปียโน

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 2 Brand New Nok Air Angel & Steward August 2023

น้องลูกหมู, น้องปูน

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 14 Brand New Cathay Pacific Angels And Stewards August 2023

น้องปุ๋ย, น้องเอ็ม, น้องอีฟ, น้องนุ๊กกี้, น้องณัฐ, น้องพัด, น้องจุ๊บแจง, น้องแคท, น้องกิ๊ฟ, น้องจิรท์, น้องฝ้าย, น้องแพร, น้องดรีม, น้องฝน

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 25 Brand New Gulf Air Angels July 2023

น้องเคท, น้องนิชา, น้องปันปัน, น้องแอม, น้องจ๋า, น้องฐีต้าร์, น้องตอง, น้องแตงกวา, น้องนิ้ง, น้องแนน, น้องไนล์, น้องโบกี้, น้องไบรท์, น้องปุ๋ย, น้องแป้ง, น้องพลอยใส, น้องพิม, น้องเพลง, น้องแพ็ค, น้องแพรรี่, น้องฟ้า, น้องไมร่า, น้องศศิ, น้องแหม่ม, น้องอริส

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 108 Brand New Kuwait Airways Angels August- September 2023

น้องฝ้าย, น้องมิลค์, น้องมิ้นท์, น้องเอมมี่, น้องเฟิร์น, น้องอิน, น้องเอนจอย,น้องแนน,น้องฟ้า,น้องแก้ม, น้องพลอย, น้องน้ำ, น้องแป๋ม, น้องไวท์, น้องชมพู่, น้องอุ้ม, น้องจ๋า, น้องเฟิร์ส, น้องปุ๊กกี้, น้องจอย, น้องใบเตย, น้องจูน, น้องเดียร์,น้องตวง,น้องบุ๊ค,น

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 2 Brand New SWISS Air Angels April 2023

น้องโม, น้องไอด้า

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 8 Brand New Singapore Airlines Angels March 2023

น้องแป้ง, น้องปุณ, น้องทราย, น้องขนุน, น้องรุ้ง ,น้องฟรอย, น้องชมพู่, น้องเกรซ

อ่านเพิ่มเติม Share